گفتار درمانی

گفتار درمانی   مرکز گفتار درمانی گفتار درمانی چیست؟ یکی از رشته های علوم توانبخشی است که توسط یک متخصص   در یک حوزه بزرگ ووسیع درمورد گفتار،تکلم ، بلع و ارتباط درگی است . در حقیقت این نوع درمان  شامل مشکلاتی می شود که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد ۱-… ادامه خواندن گفتار درمانی